Poděkování voličům

Městská organizace KSČM Kroměříž děkuje všem voličům, kteří se zúčastnili komunálních voleb a své hlasy udělili po důkladné rozvaze. Zejména děkujeme voličům, kteří podpořili kandidáty za KSČM. Pevně věříme, že zvolení zastupitelé Ing. Jaroslav Adamík, RSDr. Vladimír Kenša a Mgr. Kamila Dudová své voliče nezklamou.

Fotograficky z besedy z Ing. Pavlem Kováčikem

Předvolební beseda proběhla dne 6.10.2014 v Kroměříži a zaměřila se na vnitropolitické otázky v ČR, práci poslanců KSČM v PS P ČR a volby do obecních zastupitelstev.

Fotograficky z pátečního koncertu pro KSČM a setkání s kandidáty

Akce se uskutečnila v pátek 3. října od 15.00 hodin.

S majetkem města je nutno nakládat racionálně

Poměrně klidné vody kroměřížské komunální politiky rozvířil zejména v letošním a částečně minulém roce návrh lidovců na využití chátrající budovy na Hanáckém náměstí. Návrh byl projednáván i v komisi pro výchovu a celoživotní vzdělávání, jejíž jsem dosud členem, a to 18. prosince, takže jsem měl možnost se s návrhem seznámit. Lidovci rádi svá slohová cvičení, týkající se této věci, nazývají „projekt“. Toto pojmenování mě opravdu baví. Slovo „projekt“ opravdu není slovo, které může označovat jen tak jakýkoliv dokument. [...]

Odpovědi na otázky webu Kroměřížan.cz

Otázky pokládal Vít Kroutil K Vaší žádosti o odpovědi na položené otázky prostřednictvím e-mailu z 2.9.2014 uvádím následující: K otázce č. 12: Volební výsledek určí sami voliči hlasováním. Nechci předjímat jaký bude. Pokud jde o KSČM, pak dlouhodobě naše stanovisko k obsazování míst starosty a dalších členů Rady, výborů Zastupitelstva a komisí Rady je poměrné zastoupení podle výsledků voleb. Ke zbývajícím 11-ti položeným otázkám na které chcete odpovědi formou ano/ne, nechci takto zjednodušeně odpovídat, protože se jedná o problematiku [...]

Otázky ČRo před komunálními volbami 2014 pro Ing. Jaroslava Adamíka

Co je největším problémem vašeho města a jak ho chcete vyřešit? Každá oblast důležitá pro fungování města a mající vliv na život občanů má své specifické velké problémy. Já jako největší problém vidím v nedostatku parkovacích míst a nedostatečných protipovodňových opatřeních v některých místních částech. Řešení je závislé na financování konkrétních projektů, výběru vhodných dotačních titulů a získání dotací. Je podle Vás důležité, aby mělo město a další obce majoritu ve společnosti provozující vodovody a kanalizace? [...]

Interpelace senátoru Miloši Malému

Vážený pan Mgr. Miloš Malý Senátor za vol.obvod 76 – Kroměříž V Kroměříži dne 22.července 2014 Vážený pane senátore, obracím se na Vás jako zastupitel města Kroměříže v záležitosti plateb za bezesmluvní užívání veřejného prostranství, které vyžaduje po občanech – vlastnících 5-ti rodinných domů na Lesní ulici v místní části Kroměříže –Vážany, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Kroměříž. Rodinné domy byly postaveny v třicátých a šedesátých letech minulého století, byly [...]

Jarmila Buličková

bulickovaj

Priority, které chci prosazovat v městském zastupitelstvu Najít nové a pro město prospěšné využití dosud nevyužitých částí bývalých kasáren a armádních objektů. Rozjezdové byty pro mladé, ale také především jejich racionální přidělování, aby nevznikala ghetta, jako např. v Bystřici pod Hostýnem. Důslednější podpora sportovních klubů a také jednotlivých závodníků, kteří dobře reprezentují své kluby a tím i město. Zavedení kondičních běhů s podporou města jako jinde. Ve Vsetíně, Olomouci, Přerově i dalších městech je několik závodů [...]

Ramnicu Valcea – Kroměříž 45. výročí družební spolupráce

IMG_5927

Na pozvání radnice Ramnicu Valcea navštívila delegace našeho města u příležitosti 166. výročí vzniku rumunské hymny družební město Ramnicu Valcea v Rumunsku. Autorem textu je básník Andrei Muresanu a hudbu složil zdejší rodák Anton Pann. Hymna byla poprvé uvedena v roce 1848 právě v městě Ramnicu Valcea a výročí vzniku hymny si obyvatelé každoročně připomínají slavností dne 29.7. Po zasedání zastupitelstva města se slavnostní průvod odebral od radnice k rodnému domu autora a v parku Zavoi zástupci města, regionu a [...]

Programová východiska KSČM pro komunální volby 2014

Politický systém vycházející z plurality názorů a jejich svobodného uplatňování. Požadavek uplatňování práv a svobod občanů, respektování ústavnosti a právního státu, rozvoj samosprávy, poměrné zastoupení v zákonodárných i zastupitelských sborech všech stupňů, posílení přímé demokracie zavedením obecného referenda, využitím krajských a místních referend. Úsilí o rozvoj občanské společnosti, aktivity a odpovědnosti občanů za vlastní osud i osud země. K rozvoji občanské společnosti je rovněž potřeba vyjádřit a posílit podporu občanským spolkům, které obec sjednocují a [...]